Persoonsgegevens en fotobeheer

Geachte lezer,

De persoonsgegevens op deze website en in het ledenbestand van de SVS worden conform aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25-05-2018 geldt, behandeld. De gegevens zullen door de bestuursleden persoonlijk verwerkt en bewaard worden tot het moment van lidmaatschapsopzegging. Hierna zullen de gegevens tijdig gewist worden conform de regeling van de AVG. Leden hebben het recht om verwerking van hun persoonsgegevens door de secretaris van de SVS in te trekken, zij het zonder terugstorting van betaalde contributie. Verder hebben leden het recht om op eigen verzoek hun bewaarde gegevens in te zien.

Bij inschrijving of deelname aan (online) activiteiten van de SVS, geef je de SVS toestemming om foto’s van je te maken en te publiceren op haar sociale media en te gebruiken voor promotie van haar activiteiten (SVS-site, nieuwsbrief, Facebook, Instagram, LinkedIn). Indien je dit liever niet hebt, kun je dit gerust aangeven via de mail (bestuur@svsleiden.nl) of doorgeven aan de persoon die het evenement organiseert. Hetzelfde geldt voor foto’s die op de site zijn gepubliceerd.

Schuiven naar boven